NL FR EN

Sportmedische keuring


  1. Wat is een sportmedische keuring?

Een sportmedische keuring bestaat uit verschillende onderdelen.

Ten eerste dient er via de website www.sportkeuring.be een vragenlijst ingevuld te worden. De resultaten van die vragenlijst wordt naar de sportarts doorgestuurd. 

Vervolgens wordt deze vragenlijst bij de sportarts tijdens de consultatie overlopen. Nadien verloopt het sportmedisch onderzoek volgens het VASO (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek). Dit wil zeggen dat niet enkel het hart, maar ook longen, spieren, gewrichten en lichaamssamenstelling nagegaan worden. De specifieke testen hangen af van de leeftijd van de sporter en de sport die uitgeoefend wordt. Het volledige onderzoek duurt ongeveer een halfuur. Bij een gunstig sportmedisch onderzoek ontvangt u een sportpaspoort voor de sport waarvoor je bent goedgekeurd.

Indien er afwijkingen vastgesteld worden, kan de sportarts u verwijzen naar een specialist voor verdere onderzoeken.

Deze test dient om de sportgeschiktheid na te gaan. Voor trainingsadvies en hartslagzones is een andere test aangewezen, namelijk een inspanningstest met lactaatbepaling.


  1. Vanaf welke leeftijd is een sportmedische keuring aangewezen?

Een sportmedische keuring is aangewezen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Hierbij hoort er een vragenlijst, een klinisch onderzoek en een uitgebreider hartonderzoek via een elektrocardiogram (EKG of hartfilmpje). Dit wordt aangeraden om de twee jaar of bij het ontstaan van klachten.

Voor de leeftijd van 14 jaar is een sportmedisch onderzoek vooral nuttig bij kinderen met voorafbestaande aandoeningen, zoals long -, hartproblemen en andere aangeboren ziektes. Indien u twijfelt kan u dit altijd navragen aan uw sportarts.

Voor sommige sportfederaties zoals het wielrennen hanteren eigen specifieke regels. Cycling Vlaanderen verwacht bij de - 12 jarigen om de 2 jaar een basissportmedische keuring. Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet er jaarlijks een volledige sportmedische keuring plaatsvinden.

Bij mannen ouder dan 35 of vrouwen ouder dan 45 jaar wordt ook het SCORE risico bepaald. Deze tool berekent de kans op hart en vaatziekten in de komende 10 jaar op basis van leeftijd, cholesterol, geslacht, roken en bloeddruk. Indien dit risico boven de 5% ligt, wordt een inspanningselektrocardiogram tijdens een inspanningsproef aangeraden.< 6 j.

< 14 j.

14 – 34 j.

> 34 j.

Vragenlijst

Enkel bij vooraf bestaande aandoeningen

X

X

X

Klinisch onderzoek

X

X

X

EKG rust


X

X

EKG-inspanningAfhankelijk van risicofactoren

Frequentie

2 j.

2 j.

Afhankelijk van risicofactoren


  1. Hoeveel kost een sportmedische keuring?

Een sportmedische keuring wordt niet terugbetaald door de mutualiteit of de sociale zekerheid. Enkel het Onafhankelijk ziekenfonds, het Vlaams Neutraal ziekenfonds en Partena voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.

Een basisonderzoek (zonder EKG) kost 65 euro.

Een volledig en uitgebreider onderzoek (met EKG en specifiek orthopedisch onderzoek) kost 80 euro.


Indien u nog meer vragen hebt, kan u terecht bij de rubriek 'Veel gestelde vragen over sportkeuring' van de website www.sportkeuring.be of bij de sportarts.