NL FR EN

Wat is een GMD (Globaal Medisch Dossier) ? 

In een GMD worden alle gegevens over uw gezondheid door uw huisarts bijgehouden : voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandeling, allergie, verslagen van specialisten,….. Op deze manier behoudt uw huisarts het volledig overzicht van alle gegevens  die noodzakelijk zijn voor een goede medische begeleiding. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn.

 

Hoe kan ik een globaal medisch dossier aanvragen of verlengen ?

Een GMD is kosteloos voor de patiënt en wordt aangevraagd of verlengd bij uw huisarts.  
In de praktijk gebeurt dit tijdens de eerste raadpleging van het jaar.

 

Voordelen gelinkt aan een GMD zijn o.a. :

- U geniet een hogere terugbetaling voor de raadpleging bij uw huisarts :
  30% remgeldvermindering voor de consultatie (remgeld = de eigen bijdragen)  en volledige
  terugbetaling van het supplement voor de avondconsultatie.

- Bij doorverwijzing geniet u tevens van remgeldvermindering bij specialisten. 

- 75-plussers  en chronische zieken genieten van een hogere tegemoetkoming voor huisbezoeken
  van hun huisarts.

- alle medische gegevens van de patiënt worden op één plaats gecentraliseerd. Zo kan uw huisarts
  instaan voor een integrale en persoonlijke gezondheidszorg.