NL FR EN


Praktijk voor logopedie en stottertherapie


In onze praktijk kan u terecht voor onderzoek en behandeling van:

  • Stotteren

  • Afwijkende mondgewoonten zoals foutief slikken, mondademen, duimzuigen,…

  • Articulatieproblemen

  • Taalontwikkelingsstoornissen, Hanen-therapie

  • Lees-, schrijf- en rekenstoornissen

  • Neurologische stoornissen (afasie en dysartrie)

  • Typ10, leren typen

Zowel kinderen als volwassenen kunnen in onze praktijk terecht


Meer info op http://www.stottertherapie-ieper.be/

U kan een afspraak maken

  • Via telefoon: 0472 / 90 22 36

  • Via e-mail: eb.repei-eiparehtrettots@eilahtan  of eb.repei-eiparehtrettots@eehpro

Mevr Nathalie Vanhoutte is in de praktijk deeltijds werkzaam als logopediste.

Mevr Orphee Versavel is in de praktijk deeltijds werkzaam als logopediste.